ЈАВНА ТРИБИНА: „СТРЕС, АНКСИОЗНОСТ И ДЕПРЕСИЈА КАЈ МЛАДИ - ПРИЧИНИ, ПОСЛЕДИЦИ, ТРЕТМАН И ПРЕВЕНЦИЈА“

27.06.2023

Здружението за психологија, советување, психодијагностика и едукација КОГИТАЦИО РАЦИОНАЛИС Кавадарци, организираше јавна трибина на тема: „Стрес, анксиозност и депресија кај млади – причини, последици, третман и превенција“. 

Целта на трибината беше да се подигне свесноста за важноста и унапредувањето на менталното здравје кај децата и адолесцентите.

Говорници на трибината беа д-р Милијана Кацарска, психијатар и субспецијалист по судска психијатрија, и Ана Попризова, психолог и Гешталт психотерапевт, искусни професионалци во своето работење.

Модератор на трибината беше Дијана Пачешкоска Ѓорѓиева, професор по македонски јазик и литература.

Трибината се одржа на 27.06.2023 во Домот на култура „Иван Мазов – Климе“ Кавадарци.