РАБОТИЛНИЦИ ЗА ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО

18.11.2022

М-р Атанас Иваноски, лиценциран психолог и РЕ&КБТ психотерапевт во едукација и под супервизија од Здружението за психологија, советување, психодијагностика и едукација КОГИТАЦИО РАЦИОНАЛИС Кавадарци, одржа низа работилници за врсничко насилство со учениците од 6 до 9 одделение при ООУ „Пере Тошев“ Росоман. 

Работилниците се одржаа по покана на директорката на училиштето. Целта на истите беше да се зголемат знаењата за природата на врсничкото насилство, начините со кои можат да се обидат истото да го спречат, како и да побараат стручна помош од психолог кога се наоѓаат во улога на жртва или да побараат помош кога забележуваат дека не можат да се справат со одредени проблеми во секојдневното функционирање или интерперсоналните контакти, што впрочем можат да бидат тригер да бидат во улога на насилници.