Работилници за врсничко насилство

18.11.2022

Здружението за психологија, советување, психодијагностика и едукација КОГИТАЦИО РАЦИОНАЛИС Кавадарци, одржа низа работилници за врсничко насилство со учениците од 6 до 9 одделение при ООУ „Пере Тошев“ Росоман.