Предавање за стрес во РЦ за ГР Југ, Кавадарци

21.09.2022

М-р Атанас Иваноски, лиценциран психолог и РЕ&КБТ психотерапевт во едукација и под супервизија од Здружението за психологија, советување, психодијагностика и едукација КОГИТАЦИО РАЦИОНАЛИС Кавадарци, одржа предавање за стресот и начините за справување со полициските службеници од Регионалниот центар за гранични работи Југ, Кавадарци. 

Благодарност до Помошник началник д-р Славчо Богев за дадената можност да се реализира ова предавање.