Предавање: „Стрес и начини на справување“

14.12.2022

М-р Атанас Иваноски, лиценциран психолог и РЕ&КБТ психотерапевт во едукација и супервизија од ЗПСПЕ „КОГИТАЦИО РАЦИОНАЛИС“ Кавадарци, во соработка со Анастасија Танева, психолог и гешталт психотерапевт под супервизија, одржаа предавање за стресот и начините на справување.

Учесниците се запознаа со природата на стресот, како и со некои техники за полесно справување со истиот.