ЈАВНА ТРИБИНА: „МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ И ВАЖНОСТА ОД ИСТОТО“

03.06.2021

На ден 03.06.2021 година, во Домот на културата „Иван Мазов – Климе“ – Кавадарци, во организација на ЗПСПЕ „Когитацио Рационалис“, се одржа трибина на тема: „Менталното здравје и важноста од истото“. Говорници на трибината беа: проф. д-р Мирјана Јовановска Стојановска (Претседател на Комора на психолози на РСМ, универзитетски професор, психотерапевт од Амигдала, Скопје), проф. д-р Мирослав Пендароски (универзитетски професор и психотерапевт во Совршен Круг, Скопје) и м-р Тина Васков (клинички невропсихолог и психотерапевт од Когниција). Со свој говор на присутните им се обрати и Нина Костовска и укажа дека и лицата со одредени пречки имаат право на соодветен третман од страна на општеството и државата, како и тоа дека е важно безусловно да ги прифатиме. Модератор на трибината беше Александар Малинков, актер.
 
Сакам јавно да им се заблагодарам на говорниците и нивниот придонес за подигнување на свеста за менталното здравје и важноста од истото. Преку артикулацијата на сопствените размислувања ја истакнаа важноста од грижата за сопственото ментално здравје, ги нагласија аспектите кои го сочинуваат, кои се факторите кои влијаат врз негово нарушување и како истото да го подобриме. Начинот на кој говорниците говореа, како и содржината на тоа што го споделија, беа дел од моментот кој сведочеше дека постојат еминентни професионалци кои со своето знаење и искуство влијаат позитивно во општеството и поставуваат соодветни вредности.