ИНТЕРВЈУ ЗА РАДИО СКОПЈЕ

01.02.2023

Гостување на м-р Атанас Иваноски, лиценциран психолог и РЕ&КБТ психотерапевт во едукација и под супервизија од ЗПСПЕ „Когитацио Рационалис“ Кавадарци, во радио емисијата Социовизија на Весна Јанкулоска. 

Темата на која се разговараше се однесуваше на самопочитта и безусловното прифаќање на себеси.

Интервју за Радио Скопје (01.02.2023)