Активности

ЈАВНА ТРИБИНА: „сТРЕС, АНКСИОЗНОСТ И ДЕПРЕСИЈА КАЈ МЛАДИ - ПРИЧИНИ, ПОСЛЕДИЦИ, ТРЕТМАН И ПРЕВЕНЦИЈА“

27.06.2023

Трибина за стрес, анксиозност и депресија кај млади

Работилница - „Стрес и начини на справување“

16.02.2023

Работилница за стресот и начините за справување.

Работилници за врсничко насилство

15.02.2023

М-р Атанас Иваноски од Здружението за психологија, советување, психодијагностика и едукација КОГИТАЦИО РАЦИОНАЛИС Кавадарци, одржа работилници за врсничко насилство со учениците од 6 до 9 одделение при ООУ „Даме Груев“ од Градско.

ИНТЕРВЈУ ЗА РАДИО СКОПЈЕ

01.02.2023

Гостување на м-р Атанас Иваноски, лиценциран психолог и РЕ&КБТ психотерапевт во едукација и под супервизија од ЗПСПЕ „Когитацио Рационалис“ Кавадарци, во радио емисијата Социовизија на Весна Јанкулоска.

РАБОТИЛНИЦА - „САМОПОЧИТ И БЕЗУСЛОВНО ПРИФАЌАЊЕ НА СЕБЕСИ, ДРУГИТЕ И СВЕТОТ“, ДЕНОВИ НА ПСИХОЛОГИЈА 2022

14.12.2022

На 14.12.2022 година, м-р Атанас Иваноски, лиценциран психолог и РЕ&КБТ психотерапевт во едукација и под супервизија од ЗПСПЕ „Когитацио Рационалис“ Кавадарци, реализира работилница со наслов „Самопочит и безусловно прифаќање на себеси, другите и светот“. Работилницата е релизирана како дел од настанот „Денови на психологија 2022“ кој е во организација на Комора на психолози.

Работилници за врсничко насилство

18.11.2022

Здружението за психологија, советување, психодијагностика и едукација КОГИТАЦИО РАЦИОНАЛИС Кавадарци, одржа низа работилници за врсничко насилство со учениците од 6 до 9 одделение при ООУ „Пере Тошев“ Росоман.

ПРЕДАВАЊЕ ЗА СТРЕС ВО рц ЗА ГР - ЈУГ, КАВАДАРЦИ

21.09.2022

Предавање за стресот и начините за справување пред полициските службеници во РЦ за ГР Југ, Кавадарци.

ПРЕДАВАЊЕ - „СТРЕС И НАЧИНИ ЗА СПРАВУВАЊЕ“

30.06.2022

М-р Атанас Иваноски, лиценциран психолог и РЕ&КБТ психотерапевт во едукација и супервизија од ЗПСПЕ „КОГИТАЦИО РАЦИОНАЛИС“ Кавадарци, во соработка со Анастасија Танева, психолог и гешталт психотерапевт под супервизија, одржаа предавање за стресот и начините на справување.

работилница - „самопочит и безусловно прифаќање на себеси, другите и светот“

31.05.2022

М-р Атанас Иваноски, лиценциран психолог и РЕ&КБТ психотерапевт во едукација и супервизија од ЗПСПЕ „КОГИТАЦИО РАЦИОНАЛИС“ Кавадарци, во соработка со Национален младински совет на Македонија, Млади Хаб и Разговор.мк, одржа работилница за самопочитта и безусловното прифаќање на себеси, другите и светот по повод месецот за подигнување на свеста за менталното здравје.

ПРЕДАВАЊЕ - „СТРЕСОТ КАКО БЕЛЕГ НА СОВРЕМЕНОТО ЖИВЕЕЊЕ“

27.10.2021

Во неделата за безбедност и заштита на работното место, м-р Атанас Иваноски, лиценциран психолог и РЕ&КБТ психотерапевт во едукација и супервизија од ЗПСПЕ „КОГИТАЦИО РАЦИОНАЛИС“ Кавадарци, одржа предавање за стресот во Еуроникел Индустри.

ЈАВНА ТРИБИНА: „Улогата на семејството и образовните институции во грижата и унапредувањето на менталното здравје на децата и адолесцентите“

22.09.2021

Јавна трибина за улогата на семејството и образовните институции во грижата и унапредувањето на менталното здравје на децата и адолесцентите во организација на ЗПСПЕ „КОГИТАЦИО РАЦИОНАЛИС“ Кавадарци.

ЈАВНА ТРИБИНА: „МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ И ВАЖНОСТА ОД ИСТОТО“

03.06.2021

Јавна трибина за менталното здравје и важноста од истото во организација на ЗПСПЕ „КОГИТАЦИО РАЦИОНАЛИС“ Кавадарци.

РАБОТИЛНИЦА - „СТРЕС И НАЧИНИ НА СПРАВУВАЊЕ“

16.01.2021

Работилница за стресот и начините на справување во современото живеење.

ЕДУКАЦИЈА - „ЕДУКАЦИЈА ЗА УСВОЈУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА РАЦИОНАЛНА И ПРАГМАТИЧНА ФИЛОЗОФИЈА ВО СЕКОЈДНЕВНОТО ЖИВЕЕЊЕ“

09.03.2020

Едукација за усвојување и примена на рационална и прагматична животна филозофија.